Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Besiktning av skyddsrum och bergrum

Besiktning tjänst skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Vi erbjuder alla typer av skyddsrumsbesiktningar, från enklare tillsyn till fullständiga bergrumsbesiktningar med funktionskontroll. Här förklarar vi mer detaljerat vad de olika besiktningarna omfattar. Alla besiktningar innehåller fullständig dokumentation.

Skyddsrum

Tillsynsbesiktning

Tillsynsbesiktning är en enklare besiktning där främst skyddsrummets stomme kontrolleras okulärt. 13 punkter kontrolleras, dokumenteras i ett protokoll och skickas till beställaren. 

Överlåtelsebesiktning vid försäljning av fastighet

Denna besiktning sker vid försäljning av fastighet. Efter utförd besiktning överlämnas protokoll på status av skyddsrummen.

Statusbesiktning

Statusbesiktning är en fullständig besiktning av skyddsrummets alla detaljer samt skyddsrummets stomme.

All skyddsrumsutrustning inventeras och iordningställanderitningen kontrolleras så att den överensstämmer med skyddsrummet. Denna besiktning ingår i vårt service-och underhållsavtal.

Se Tjänster, service- och underhållsavtal.

Betong 1 besiktning

Vid gjutningsarbeten i skyddsrum så krävs det att betongen granskas, detta avser både trycksatta och öppenformgjutningar som överskrider C30/37.

Iordningställande besiktning med provtryckning

Vid nyproduktion så skall skyddsrummet provtryckas och iordningställas enligt MSBs regelverk.

Bergrum

Statusbesiktning

Statusbesiktning är en fullständig besiktning av bergrummets alla detaljer samt berg och stomme. All skyddsutrustning inventeras och iordningställandepärmar kontrolleras så att de överensstämmer med bergrummet. Denna besiktning ingår i vårt service & underhållsavtal, se Tjänster, service- och underhållsavtal.

Funktionskontrollsbesikning

Denna besiktning omfattar fullständig provtryckning och genomgång av bergrummets alla funktioner. Utrustning och reservkraft driftsätts och provkörs. Denna procedur kallas också för fullskaligt prov av bergrummet.