Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår

2021-09-24

Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap

Regeringen har tillsatt en utredning av civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap. Vi har från skyddsrumsbranschens sida kommenterat detta i ett öppet brev. Du kan läsa brevet i sin helhet här 

Här följer en kort sammanfattning:

Vi ställer vi oss positiva till såväl utredningsuppdraget som slutsatserna i försvarsberedningens rapport Motståndskraft, vilken bildar utgångspunkt för utredningsuppdraget. 

När det kommer till frågan om ansvarsfördelning i fråga om skyddsrum presenterar vi här en i våra ögon bättre

lösning som går ut på att tillverkarna själva ansvarar för att lag- och myndighetskrav uppfylls. Vi hävdar det faktum att, trots kravet på externa kontrollanter, är det ändå tillverkaren som är juridiskt ansvarig för materielens funktion och hållbarhet under hela materielens livslängd. Vi är övertygade om att det skulle påskynda utvecklingen öka produktionstakten av central utrustning och materiel. Att låta tillverkarna ansvara för besiktningarna skulle ge en avsevärt förbättrad kvalitet jämfört med idag. 

Att låta fastighetsägarna ansvara för att själva regelbundet genomföra besiktningar av sina skyddsrum, åtgärda brister och efter nytt godkännande anmäla detta till myndighetens skyddsrumsregister skulle ge flera fördelar. Skyddsrumsbeståndet skulle genomlysas, såväl som upprustas till lagens standard på betydligt kortare tid än med dagens system. Det skulle också öka kontrollfunktionens motståndskraft gentemot politiska såväl som ekonomiska svängningar över tid, och därmed säkerställa väl fungerande skyddsrum för framtida generationer.