Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

FMV

Från kravställning till leverans

Skyddsrumsspecialisten är en helhetsleverantör av tjänster och materiel till bergrum och skyddsrum. Vi har stor erfarenhet av sekretess och arbeten i skyddsobjekt. Vår utvecklingsavdelning arbetar kontinuerligt med förbättringar av våra och våra kunders produkter. Vi skräddarsyr produkter efter kunders önskemål. I koncernen ingår också Skyddsrumsgrossisten som utvecklar och tillverkar komponenter och utrustning till alla typer av skyddsrum. Dessutom, och som komplement till Skyddsrumsgrossisten, är Skyddsrumsspecialisten återförsäljare av Temet OY i Sverige. Temet OY är en av världens ledande leverantörer av produkter till bergrum och skyddsrum.

Försvarets materielverk, FMV arbetar med att upphandla, utveckla och leverera försvarsmateriel på uppdrag av i första hand Försvarsmakten.

Oavsett uppdrag specificeras de oftast höga krav på vad utrustningen ska kunna prestera och klara av. Efter det följer en upphandling som avslutas med utvärdering av anbuden och avtal ingås med en eller flera leverantörer. I den sista viktiga fasen säkerställs att materielen levereras i tid och enligt de krav som FMV ställt.  Det här arbetet görs ofta tillsammans med kunder och leverantörer i integrerade projektteam. Teamen formas utifrån uppdragen med olika militära och civila kompetenser som samverkar. Teamen består av projektledare, ingenjörer, ekonomer, inköpare, jurister och andra yrkesgrupper som jobbar tillsammans för bästa resultat.