Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

FOI

Forskningsinstitutet inom försvar och säkerhet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet.

FOI ansvarar för testning av vissa skyddsrumskomponenter som exempelvis ventilationssystemet där fläkt, skyddsrumsfilter, stötvågsventil, övertrycksventil och gastäta slangar etc ingår.

Skyddsrumsdörrarna är också en komponent som FOI ansvarar för.

Skyddsrumsspecialisten har en fortlöpande dialog med FOI angående utveckling av produkter.