Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

FOI

Forskningsinstitutet inom försvar och säkerhet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. FOI har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet.

FOI ansvarar för testning av vissa skyddsrumskomponenter som exempelvis ventilationssystemet där fläkt, skyddsrumsfilter, stötvågsventil, övertrycksventil och gastäta slangar etc ingår.

Skyddsrumsdörrarna är också en komponent som FOI ansvarar för.

Skyddsrumsspecialisten har en fortlöpande dialog med FOI angående utveckling av produkter.