Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår

2022-03-18

Hur mår våra skyddsrum?

Majoriteten av våra skyddsrum, 80 procent, har inte inspekterats på över tio år enligt en granskning från P1-programmet Kaliber.  

Enligt offentliga handlingar så har cirka 9000 skyddsrum fått ett godkännande ifrån MSB de senaste 10 åren. Kvaliteten på besiktningarna varierar otroligt mycket, dels för att besiktningsmännen i vissa fall saknar den erfarenhet eller utbildning som krävs, dels för att många i huvudsak jobbar med annat än att besiktiga skyddsrum till 100 procent, säger Jakob Holm, projektchef på Skyddsrumsspecialisten. Kompetensen som krävs för att besiktiga skyddsrum har försvunnit och utbildningen, för att erhålla ett SRG nummer, är idag inte mer än en teorikurs på två dagar. Tyvärr ser vissa det mer som en inkomstkälla än en samhällsfunktion.

I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum och MSB har tidigare fått pengar för att kontrollera 1 000 av dessa varje år. På senare tid har antalet utökats till 2 000 kontroller per år. Är denna ökning tillräcklig?

Nej, inte om ni frågar mig, säger Jacob, om man utgår från det som är uttalat sedan tidigare att man har ambitionen att besiktiga skyddsrummen var tionde år så skulle c:a 6 500 skyddsrum behöva besiktigas årligen. Men endast 14% av skyddsrummen har besiktigats de senaste 10 åren.

Skyddsrummen ska kunna tåla tryckvågor från explosioner, gas och strålning. De ska ha vatten och toalett och man ska kunna klara sig i skyddsrummet i tre dagar.

De ska ha en speciell ventilationsanläggning med filter och luftsluss. Jacobs uppfattning är att de äldre skyddsrummen inte har samma skydd som de nyproducerade, som är byggda enligt den senaste förskriften SR15. När det gäller material som ska förvaras i skyddsrumsförrådet, så finns det brister även där i besiktningsmännens inventeringar vid kontrollbesiktningen. Under dessa förhållanden kan det bli svårt att uppfylla kraven.

Under fredstider får fastighetsägarna använda skyddsrummen till annat, som till exempel förråd eller cykelrum. Men vid höjd beredskap ska de kunna ställas i ordning på 48 timmar. Är det rimligt att tro att fastighetsägarna klarar detta på så kort tid? Av de godkända skyddsrummen skulle jag gissa att många av dem skulle gå att iordningställa till skyddsrumsdrift, fortsätter Jacob, men ett stort problem så som jag ser det, är att det inte finns någon som kan iordningställa skyddsrummen. Det här är mer ett samhällsproblem än ett skyddsrumsproblem. Gemene man har ingen aning om hur det fungerar eller hur man återställer ett skyddsrum. En lösning på detta skulle vara att ta fram en utförlig ritning på hur man iordningställer skyddsrum, oavsett ålder eller teknisk regel.

Hur ser ditt skyddsrum ut? Nu är det viktigare än någonsin att allt verkligen fungerar som det ska om det värsta skulle hända.

Hör av dig till Patric så hjälper vi dig.