Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Kvalificerat sakkunnig

Kvalificerad tjänst skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Om du som fastighetsägare ska göra förändringar i ett skyddsrum behöver du i vissa fall stöd från en kvalificerat skyddsrumssakkunnig godkänd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genom ett certifikat, SRG (skyddsrumsgodkänt) nummer.

Vi har idag cirka 65 000 skyddsrum runtom i Sverige. De flesta byggdes mellan åren 1950-1974. Upprustningen av dessa byggnader är ständigt pågående och sannolikheten är stor att det finns ett eller flera skyddsrum i din fastighet. Som ägare har du underhållsansvar av skyddsrummet. Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga och det är ditt ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån. Du ska också kunna ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål inom två 48 timmar.

Kvalificerat sakkunnig är en kompetens som måste kopplas in när du ska göra ingrepp i skyddsrummets stomme eller vill göra en flytt av genomföring eller vissa funktioner i skyddsrummet.

Vid åtgärder i byggnader där det finns skyddsrum krävs ett yttrande från en kvalificerat skyddsrumssakkunnig. Detta krävs även om skyddsrummet inte påverkas av åtgärderna. För vanliga åtgärder så som avloppsgenomföringar, lagning av stötvågsventiler, genomföringar för rör och elledningar etc. har MSB tagit fram typlösningar som beskriver hur åtgärderna skall utföras. I typlösningarna listas också de kontroller som behövs under utförandet.

För att undvika onödiga kostnader rekommenderas du att ta in en kvalificerat skyddsrumssakkunnig tidigt i projektet. Om eventuella problem upptäcks redan i projekteringsfasen kan mer kostnadseffektiva lösningar tas fram. Skyddsrumsspecialisten erbjuder alla typer av kvalificerat skyddsrumssakkunniga tjänster, från enklare frågor och funderingar till ombyggnation och nyproduktion.

Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi säkerställer både att handlingar och utförande uppfyller de ställda kraven som finns.

    Kontakta mig på