Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

Lokalanpassning

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Man skall kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. Men i fredstider kan skyddsrummen användas till annat.

Vi erbjuder alla typer av skyddsrumsspecifika lokalanpassningar, från enklare renoveringsprojekt till omfattande ombyggnationer. Vi ser till att skyddsrummet har en optimal funktion både i fredstid och i krigstid.

Detta innebär att vi till exempel kan bygga om ett skyddsrum till en fullt fungerande tvättstuga, anpassad med genomföringar och avlopp som snabbt kan ställas i ordning till ett fullt fungerande skyddsrum inom den lagstadgade tiden på 48 timmar vid höjd beredskap.

För att kunna säkerställa detta utförs samtliga arbeten av kvalificerad personal med stor erfarenhet och god produktkännedom. Alla utförda arbeten innehåller fullständig dokumentation.