fbpx

Vi behöver det civila försvaret


Dagens 65 000 skyddsrum räcker bara till sju av tio miljoner invånare och är dessutom i behov av upprustning. Vad bör göras?
Camilla Asp, chef för avdelningen för krisberedskap och civilt försvar på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger i en intervju i Dagens Nyheter Tema bland annat:
”Vi behöver se över hela befolkningsskyddet. Sen 2002 byggs det inga nya skyddsrum av staten utan man bevarar de skyddsrum som finns. Vi gör tillsyn på vissa skyddsrum och vi borde kunna öka takten. Det går inte att komma ifrån att vi under en del år hade en timeout. Vi måste återta det civila försvaret och bygga de förmågor som behöver finnas. Ska vi bygga fler skyddsrum så kommer det kosta. Vi har begärt mer pengar till detta och har än så länge inte fått något besked. Det militära försvaret är jätteviktigt förstås men det räcker inte. Vi behöver även det civila försvaret.
Hur har Camilla själv förberett sig om det skulle bli ett längre elavbrott?
”Jag har varit duktig och följt MSB:s råd i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Jag har bland annat konserver, vevradio, vatten och sovsäck. Men jag bor i lägenhet så det är en utmaning med utrymmen”.