Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Ramavtal

Vad är ett ramavtal? 

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare, under en viss angiven tidsperiod, kommer att tilldelas för en viss typ av vara eller tjänst.

Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal avseende en viss vara eller tjänst så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan i stället handla (”avropa”) från ramavtalet.

Ramavtal upphandlas på samma sätt som andra avtal. Ett ramavtal får löpa max fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl.

När det blir aktuellt att avropa från ett ramavtal med flera leverantörer kan det ske på olika sätt.

Om alla villkor är fastställda i ramavtalet

Avrop ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet. Det ska vara objektiva villkor som avgör vem av leverantörerna som ska tilldelas kontraktet.

Dessa villkor ska anges i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet.
Rangordning är en form av sådana objektiva fördelningsnycklar. Om företagen rangordnas ska de tillfrågas i rangordningsföljd när avrop sker.

Om alla villkor inte är fastställda i ramavtalet

En s.k. förnyad konkurrensutsättning ska ske. Det kan beskrivas som en mini-upphandling med de leverantörer som står på ramavtalet och kan genomföra kontraktet.

Vilket avropssätt som kommer att tillämpas ska framgå av upphandlingsdokumentet som ligger till grund för upphandlingen av ramavtalet.

Vilket avropssätt som kommer att tillämpas ska framgå av förfrågningsunderlaget som ligger till grund för upphandlingen av ramavtalet. Den upphandlande myndigheten måste använda sig av det avropssätt som har angivits.

Sparar tid och pengar

Om den upphandlande kunden har tecknat ett ramavtal avseende en viss vara eller tjänst så behöver kunden inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan i stället handla (avropa) från ramavtalet.

Skyddsrumsspecialisten erbjuder ramavtal till ett avtalat timpris och à-prislista på material. Detta gör det möjligt för ramavtalskunden att på ett enkelt sätt kunna avropa arbeten och samtidigt ha möjlighet att budgetera kostnaderna.

I våra ramavtal ingår sakkunnig, projektledning, tekniker och en à-prislista till ett avtalat pris.