Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Säkerhetschef för skyddsrum

Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Som säkerhetschef har du ett stort ansvar. Du ger anvisningar och sätter upp regler och rutiner i säkerhetsfrågor till alla berörda inom företaget, organisationen eller projektet. Du planerar, leder och samordnar verksamheten inom ansvarsområdet. Du följer upp och utvärderar. Du vidtar och föreslår åtgärder vid avvikelser. Som säkerhetschef måste du vara specialist inom ditt område.

I din roll som säkerhetschef så har du säkert kommit i kontakt med skyddsrum i ditt arbete. Exempelvis vid inventering av kommunens skyddsrumsbestånd eller vid bygglovsansökan för en fastighet där det finns ett befintligt skyddsrum.

I dessa situationer är det din uppgift att säkerställa de uppställda myndighetskraven. Det är inte ovanligt att du hamnat i situationer där det har varit komplicerat att förstå och anpassa kraven som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB ställer på arbeten i skyddsrum. Regelverket gällande skyddsrum kan vara snårigt och de speciella typ och komponentlösningarna skiljer sig ofta markant mot den övriga byggbranschen.

Skyddsrumsspecialistens tjänsteportfölj är komplett, vi har valt att försöka möta ditt behov som säkerhetschef med ett urval av tjänster som vi tror matchar ditt behov.