Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

Seminarie/utbildningar

Vi kan erbjuda alla typer av seminarier och utbildningar för skyddsrum. Från utbildning i skyddsrumsförståelse (generell skyddsrumsfunktion) till utbildning som skyddsrumsspecialist.

Samtliga seminarier och utbildningar kan kombineras och utformas efter ditt specifika önskemål och behov. 

Skyddsrumsförståelse

Vad är ett skyddsrum? Ett skyddsrum ska ge skydd åt människor vid krig. Här får du lära dig mer om var de finns, hur de fungerar och vem som ansvarar för dem. Vi tittar på vad varje komponent har för funktion och varför vissa ingrepp i ett skyddsrum, som till exempel ett felaktigt stambyte, kan få katastrofala följder för skyddsrumsfunktionen

Ansvar

Ägaren av en fastighet äger och ska därmed underhålla fastighetens skyddsrum. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal eller en bostadsrättsförening. MSB ansvarar för att mängden skyddsrum bevaras. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste ägaren åtgärda dem. Här får du en övergripande utbildning i vilket ansvar som åligger fastighetsägaren och vad som åligger myndigheten.

Lagar och regler

Vad finns det för regler för skyddsrum? Bland annat har du som ägare underhållsansvar för skyddsrummet och du får inte göra förändringar som försämrar dess skyddsförmåga. Det ligger också under ditt ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån. Du ska kunna ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål inom 48 timmar. Här reder vi ut och förklarar vilka lagar och regler som gäller.

ROT och skyddsrum

Planerar du att genomföra ett ROT-projekt eller bygga ett nytt skyddsrum? Renovering och tillbyggnad i en fastighet med skyddsrum kräver en del kunskap för beställare, fastighetsägare och entreprenör. När måste en kvalificerad sakkunnig kallas in? När kan bygginspektören bevilja bygglov?

Om du till exempel ska göra ett stambyte i en fastighet med skyddsrum är det viktigt att det blir rätt från början. Vi guidar dig i hur du ska hantera projektet så att allt löper så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Och framför allt – att du gör rätt. 

Allt detta och mycket till tar vi upp under denna utbildning.

Nyproduktion

Det byggs nu många bostäder i Sverige, och behovet ökar ständigt. Att bygga nya skyddsrum i samband med de nybyggnationer av flerbostadshus som pågår och planeras innebär många fördelar, inte minst ekonomiska.

Hur går det till vid nyproduktion av skyddsrum? Vad kan jag som beställare förvänta mig av Skyddsrumsspecialisten? Hur ser processen och tidplanen ut?

Under detta seminarium går vi grundligt igenom hela kedjan, från arkitektstadiet till slutbesiktningen.

Skyddsrumsspecialist

Skyddsrumsspecialist är en grundlig utbildning som ger dig rätt kompetens för att arbeta som skyddsrumstekniker med specialistkompetens. Detta är en grundlig utbildning som är både praktisk och teoretisk. Utbildningen pågår i två år och det utgår lön under hela utbildningstiden.