Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Seminarier & utbildningar om skyddsrum

Utbildning skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Vi erbjuder alla typer av seminarier och utbildningar för skyddsrum. Från utbildning i skyddsrumsförståelse (generell skyddsrumsfunktion) till utbildning som skyddsrumsspecialist.

Samtliga seminarier och utbildningar kan kombineras samt utformas efter ditt specifika önskemål och behov.

Skyddsrumsförståelse

Vad är ett skyddsrum? Ett skyddsrum ska ge skydd åt människor vid krig eller annan krissituation. Här får du lära dig mer om var skyddsrummen finns, hur de fungerar och vem som har ansvaret för dem. Vi tittar närmare på vad varje komponent har för funktion och förklarar varför vissa ingrepp, som till exempel ett felaktigt stambyte, kan få katastrofala följder för skyddsrummets funktion.

Ansvar för skyddsrum

Fastighetsägaren har det yttersta ansvaret att underhålla fastighetens skyddsrum. Fastighetsägaren kan vara privat, kommunal eller en bostadsrättsförening. MSB ansvarar för att antalet skyddsrum bibehålls. Om MSB vid en skyddsrumskontroll hittar brister så är fastighetsägaren skyldig att åtgärda dem. Här får du en övergripande utbildning i vilket ansvar som fastighetsägaren respektive myndigheten har gällande skyddsrum.

Lagar och regler för skyddsrum

Vilka lagar och regler gäller för skyddsrum? Som ägare har du bland annat underhållsansvar för skyddsrummet och du får inte göra några förändringar som försämrar skyddsrummets skyddsförmåga. Det ligger också under ditt ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån. Du ska också kunna ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål på 48 timmar. I denna utbildning reder vi ut och förklarar vad som gäller för att du ska göra rätt.

ROT-projekt och skyddsrum

Planerar du att genomföra ett ROT-projekt eller ska du bygga ett nytt skyddsrum? Renovering och tillbyggnad i en fastighet med skyddsrum kräver en hel del kunskap för beställare, fastighetsägare och entreprenörer. När måste en kvalificerad sakkunnig kallas in? När kan bygginspektören bevilja bygglov? Det är några av frågorna som måste besvaras.

Om du till exempel ska göra ett stambyte i en fastighet med skyddsrum är det viktigt att det blir rätt från början. Vi guidar dig i hur du ska hantera projektet så att allt löper så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt och framför allt – att allt blir rätt. Allt detta och mycket mer tar vi upp under denna skyddsrumsutbildning.

Nyproduktion av skyddsrum

Nu byggs det många nya bostäder i Sverige och frågan om skyddsrum har blivit högintressant. Att bygga nya skyddsrum i samband med de nybyggnationer av flerbostadshus som pågår och planeras innebär många fördelar, inte minst ekonomiska.

Hur går det till vid nyproduktion av skyddsrum? Vad kan jag som beställare förvänta mig av Skyddsrumsspecialisten? Hur ser processen och tidplanen ut?

Under detta seminarium går vi grundligt igenom hela kedjan, från arkitektstadiet till slutbesiktningen.

Utbildning till Skyddsrumsspecialist

Skyddsrumsspecialist är en utbildning som ger dig rätt kompetens för att arbeta som skyddsrumstekniker med specialistkompetens. Detta är en grundlig utbildning som är både praktisk och teoretisk. Utbildningen pågår i två år och du får lön under hela utbildningstiden.