Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

Service

Vi erbjuder all typ av service och underhåll i skyddsrum. Från enstaka punkter till fullständiga service- och underhållsavtal. Här förklarar vi mer detaljerat vad de olika service- och underhållsarbetena innehåller. Alla service- och underhållsarbeten innehåller fullständig dokumentation.

Smörjning och rostskydd

Alla ingjutningsgods, dörrar, luckor och tilluftskanaler måste vara fria från rost. Dessa rostskydds- målas och smörjs efter behov.

Service och underhållsavtal

Med ett service- och underhållsavtal utför vi alla ovanstående punkter samt en inledande statusbesiktning.

Se Avtal, Besiktningar.

Inventering

För att få en bra överblick kontrollerar vi att all skyddsrumsutrustning och alla skyddsrumskomponenter finns på plats och att de är av rätt typ och rätt antal. Vi kontrollerar också att all icke fast utrustning är placerad där den ska vara.

Funktionstest

Vi funktionstestar alla rörliga detaljer som fläktar, dörrar, luckor, brunnar etc. Men också att de olika enheterna i skyddsrummet fungerar tillsammans.