Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Serviceavtal

Trygghet utan överraskningar

Har du ett skyddsrum i din fastighet? Då är du som fastighetsägare ansvarig för att det är, eller att det vid en krissituation kan återställas, i funktionsdugligt skick. Skyddsrumsspecialisten erbjuder ett heltäckande service- och underhållsavtal som bland annat garanterar dig att ditt skyddsrum kan återställas inom de lagstadgade 48 timmarna. Vi gör regelbundna kontroller och uppdaterar dig kontinuerligt om skyddsrummets status, vilket ger dig möjlighet att i god tid åtgärda eventuella fel och brister.

För att ha ett fungerande skyddsrum är det inte bara de enskilda komponenterna som måste kontrolleras. Alla delar ska fungera tillsammans. Det kan till exempel komma nya lagkrav som skyddsrummet måste leva upp till och eventuella förändringar i fastigheten som till exempel stambyte kan innebära nya krav på skyddsrummet. Allt detta håller vi koll på åt dig. Service- och underhållsavtalet gör det också möjligt att med god framförhållning budgetera för eventuella åtgärder.

Detta i stället för att tvingas ta en kostnad på tre månader, vilket är fallet med de nödvändiga åtgärder som måste tas i samband med MSBs besiktning. Vi ser också till att att allt skyddsrumsmaterial och utrustning finns på plats.

Vi ser till att allt fungerar. Vi tar ansvar för helheten. I service- och underhållsavtal ingår ansvars- och underhållsplan enligt MSB bok SR 15, kapitel 9:12. 

Kan ett serviceavtal vara en bra lösning för dig? Hör av dig så bokar vi ett möte för kort genomgång.

Kan ett serviceavtal vara en bra lösning för dig?

Hör av dig så bokar vi ett möte för kort genomgång.