Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår

2020-07-31

Skyddsobjekt i skärgården

Sveriges skärgårdar är en fantastisk plats som lockar miljontals besökare varje år. För att du ska kunna ha en så bra tid i skärgården som möjligt är det viktigt att du förstår eventuella tillträdesförbud. De kan vara av olika slag och de är inte alltid lätta att förstå. I skärgården (och även på fastlandet) finns flera skyddsobjekt, platser eller objekt som klassas som skyddsobjekt med stöd av skyddslagen. Det innebär att allmänhetens tillträde begränsas och i vissa fall inte har man inte tillträde till objektet.

Exempel på skyddsobjekt är Stockholms slott, regementen och andra militära områden, hamnar eller andra samhällsviktiga byggnader, anläggningar eller områden. I skärgården är framför allt tre typer av skyddsobjekt vanliga:

  1. Skyddsobjekt med tillträdesförbud. Överträdelse innebär straffansvar för brott mot skyddslagen och ger vanligtvis böter men kan också ge fängelse i upp till ett år.
  1. Skyddsobjekt med tillträdesförbud när farlig verksamhet bedrivs. Farlig verksamhet kan exempelvis vara områden där skjutningar och sprängningar pågår. Det viktigt att ta varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar.
  1. Skyddsobjekt med ankrings-, dyknings- och fiskeförbud. Denna typ av skyddsobjekt syftar till att skydda känslig infrastruktur – både civil och militär.