fbpx

Skyddsrumsfilter

 

Skyddsrumsfiltrets primära funktion är att rengöra luften som tas in i civila skyddsrum från stridsgaser, radioaktivitet och andra giftiga gaser.

Men filtret är lika effektivt  i alla lokaler där man kräver en hög säkerhet på luftnivån. Det  kan röra sig om sjukhus, industrier, laboratorium och till och med kärnkraftverk då det kan filtrera radioaktivitet.

Filtret kan användas för att hålla luften ren från smitta i tältsjukhus eller då man bygger om industrilokaler till temporära sjukhus. Dessutom har filtret uppvisat goda egenskaper när det motsatta förhållandet råder, att hålla smittan instängd.

 

För att säkerställa detta så testas och godkänns dessa filter av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI där komponenterna som ingår i filtret gås igenom mycket ingående. Dessa komponenter är:

 

  • Aktivt kol, ett impregnerat kol som ska rena luften från gifter.
  • Partikelfilter U15, motsvarar filter som används i laboratorier, renar luften från mindre partiklar
  • Grovpartikelfilter, tar bort grövre smuts för att skydda de mer känsliga komponenterna i filtret.

 

Vi har valt att uteslutande använda produkter som är bäst lämpade att uppfylla och säkerställa

skyddsrummets ventilationsfunktion.

 

Vår leverantör, Skyddsrumsgrossisten, är godkänd av MSB som leverantör för skyddsrummets alla komponenter. Skyddsrumsgrossisten tillverkar filter i en egen designad montage och testlina. Efter tillverkningen testas varje filter i tre steg innan det blir godkänt för användning. De tester som utförs är tryckfall, partikeltest och täthetsprovning. Efter detta etiketteras filtret med vikt, badgesnummer, id- nummer samt testresultat. Våra filter är godkända av MSB,Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 

Vill du veta mer om skyddsrumsfiltret eller vill du göra en beställning , kontakta oss via

formuläret nedan.