Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

2020-05-29

Skyddsrumskontroller i virustider – och efter

I den rådande situationen med det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19, påverkas kontrollverksamheten för skyddsrum tillfälligt. MSB fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer avseende covid-19, och och så gör vi. Mot den bakgrunden avråder MSB samtliga skyddsrumssakkunniga från att genomföra kontrolluppdrag i storstadsregionerna. De besiktningar som skulle ha skett i maj månad skjuts nu upp, preliminärt till första veckan i september.

Vi är verksamma över hela landet och är stationerade i Stockholm, Göteborg, Sörmland och Mitt. Vi är godkända av MSB för att utföra arbeten samt tillhandahålla och tillverka komponenter till alla typer av skyddsrum; från privata fastighetsägare till försvarets anläggningar. För att du som beställare ska vara säker på att allt blir korrekt utfört använder vi endast komponenter och arbetssätt som är godkända enligt MSB:s typlösningar.

Finns det ett skyddsrum i din fastighet är du som fastighetsägare ansvarig för att det är i funktionsdugligt skick, vilket vi kan se till att det är när besiktningarna kommer igång igen till hösten.