Skyddsrumsspecialisten logotyp
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Nu ska vi prata skyddsrum!

Hör av dig direkt till Anders, Kaj eller Patric..


…eller fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig!

  Skyddsrumsspecialisten Stockholm AB

  Hemvärnsgatan 8, 171 54 Solna

  tel: 010 207 01 22

  info@skyddsrumsspecialisten.se

  www.skyddsrumsspecialisten.se

  Ledande inom skyddsrum sedan 1973!

  Sedan 1973, i närmare 50 år, har Skyddsrumspecialisten byggt, renoverat och underhållit skyddsrum. Vår utveckling har gått från klarhet till klarhet och är nu rikstäckande såväl som marknadsledande i skyddsrumsbranschen.

  I fredstid fungerar de som replokal, pingisrum eller i vanligaste fall cykelförråd. Men vid höjd beredskap ska cyklarna, instrumenten och pingisborden flyttas ut och skyddsrummet iordningställas inom 48 timmar. Bostadsrättsföreningen/fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid en krissituation.

  Skyddsrum förknippar man nästan alltid med krig och förstörelse men ett skyddsrum är mer än så. Det har ett flertal olika och livsviktiga användningsområden. Ett skyddsrum ska vara rustat så att det även ska kunna användas vid naturkatastrofer, farliga utsläpp med farliga gaser som följd eller vid katastrofer med risk för strålning och radioaktivitet.

  Arbeten i skyddsrum som ska underhållas, förändras eller byggas ska utföras av för ändamålet särskilt kunniga och certifierade företag som endast levererar och arbetar med godkända komponenter och utrustning för skyddsrum. Det är bostadsrättsföreningen/fastighetsägarens ansvar att se till att både komponenter och utrustning som levereras till skyddsrummet uppfyller gällande regler och att arbetet utförs av en skyddsrumsleverantör certifierad av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Genom certifieringen förbinder sig leverantören att leverera i enlighet med gällande regler vilket ger dig som bostadsrättsföreningen/fastighetsägarens stor trygghet.

  Skyddsrumsspecialisten är certifierade och vi använder oss uteslutande av certifierat och godkänt material via våra samarbetspartners.

  Hur vet man att just Ert skyddsrum håller den kvalité och standard som krävs för att kunna klara av ett fientligt angrepp, farlig gas eller strålning?

  En statusbesiktning kan ge en indikation på vad som kan behöva åtgärdas.

  Vi hjälper gärna till vid frågor som bland annat avser:

  • Stambyten och relining
  • Kabeldragning och fiberinstallationer
  • Skador på skyddsrumsstomme
  • Ombyggnationer som kan påverka skyddsrummet
  • Fuktskador
  • Skyddsrumsmaterial
  • Kvalificerad Sakkunnig
  • Nyproduktion

  Det är alltid bra att förekomma än att förekommas och inget utförande är för litet. Felaktiga installationer i ett skyddsrum kan bli oerhört kostsamma i slutändan.


  För mer information om våra tjänster ladda ner broschyrerna nedan.