Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

2021-07-08

Ventilation i skyddsrummen

I skyddsrummet ska det finnas genomforsling av luft, det vill säga ett intag och ett uttag, som kan stängas av i händelse av en gasattack. 

Under en lång period har sandfilter varit den filtertyp som tillämpats för att rena luften från stridsgaser. Ett av flera problem med denna typ av filter är att sanden vid fukt kan klumpa ihop sig och därmed tappa stora delar av sin skyddsfunktion som därmed blir svår att säkerställa. MSB ser gärna att dessa filter byts ut. Detta görs dock inte på fastighetsägarens begäran utan utförs med statliga medel och inrådan.

Skyddsrumsspecialisten har tagit fram förbättrade komponenter i ventilationssystemet som avsevärt höjer säkerheten i skyddsrummet.

Vi har också sparkat igång en genomförandeplan för att successivt ersätta gamla filter med de nya, vilka uppfyller MSBs krav på luftkvalitet i skyddsrum som berättigar ekonomisk ersättning.

Vill du veta i vilket skick ditt skyddsrum är? Kontakta oss och beställ en statusbesiktning redan idag eller läs mer här, https://skyddsrumsspecialisten.se/besiktningar/