Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

2019-08-01

Vi har alla en uppgift i totalförsvaret

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner och inte minst, de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Totalförsvarsplikten innebär att vi alla har en uppgift om Sverige hotas. Alla som bor i landet och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra och alla behövs.

Nästa år har MSB och Försvarsmakten fått regeringens uppdrag att genomföra en totalförsvarsövning.

Det militära och civila försvaret är beroende av varandra och behövs i det totala försvaret av Sverige.