Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

Byggherre

Byggherren ansvarar för att se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genomförs enligt gällande föreskrifter. Att de tekniska egenskapskraven uppfylls och åtgärderna kontrolleras samt att hela byggprocessen kvalitetssäkras. Byggherren ansvarar även för att ansöka om och följa erforderliga myndighetstillstånd.

Byggherren har det fulla ansvaret för att byggverksamheten och den färdigställda byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande föreskrifter och att tillsyn och kontroll genomförs på ett riktigt sätt. Byggherren ska säkerställa att det finns erforderlig kompetens och resurser för att genomföra bygg- eller anläggningsprojektet. När du i din roll som byggherre haft att göra med arbeten i skyddsrum, har du säkert upplevt svårigheter med att tolka de regler och typlösningar som följer med detta.

Det är inte ovanligt att du hamnat i situationer där det har varit komplicerat att förstå och anpassa kraven som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB ställer på arbeten i skyddsrum.

Regelverket gällande skyddsrum kan vara snårigt och de speciella typ och komponentlösningarna skiljer sig ofta markant mot den övriga byggbranschen.

Skyddsrumsspecialistens tjänsteportfölj är komplett, vi har valt att försöka möta ditt behov som byggherre med ett urval av tjänster som vi tror matchar ditt behov. Skyddsrumsspecialisten kan även hjälpa till med design av skyddsrum vi har även en produkt som vi kallar nyckelfärdiga modulskyddsrum där du kan använda dig av drag-and-drop funktion. Det nyckelfärdiga skyddsrummet uppfyller MSBs krav på skyddsrummets funktion. Vi har även förberett skyddsrummet med genomföringar för möjliggöra användandet av skyddsrummet i fredstid. Detta gör att du på ett enkelt sätt kan få in funktionen i ritningarna.