Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår

2021-11-23

Direkta och indirekta hot

Hot utifrån kan ha fler syften samtidigt. Det kan samtidigt vara både direkt och indirekt. Även om aktiviteten inte är avsedd att direkt skada Sverige, men ändå gör det indirekt, bidrar det till att göra hotet mer komplext. Cyberangrepp i kombination med bristande säkerhetsskydd riskerar att röja Sveriges totalförsvarsförmåga allt eftersom den byggs upp. Ett fungerande säkerhetsskydd är avgörande för att skydda Sverige mot angrepp. Samtidigt som graden av hoten i flera fall är hög, är verksamheternas förmåga att skydda sig låg.

Pandemin, som vi fortfarande befinner oss i, har blottat nya sårbarheter som utnyttjas av både främmande makt och våldsbejakande extremister. Andra länder har blivit mer intresserade av att övervaka Sveriges sjukvård och vaccinering. När många jobbar hemifrån blir det också lättare att få tag på känslig och hemlig information. Säkerheten på internet är oftast sämre när man jobbar hemifrån.

Desinformation och propaganda går hand i hand med mål att försvaga den man väljer att angripa. Utvecklingen har gått mot en mer hårdhänt maktpolitik, globalt och i vårt grannskap. Hoten riktas mot Sveriges försvarsförmåga, välstånd och demokrati. Den militära aktiviteten i Sveriges närområde fortsätter att öka i intensitet och blir alltmer kvalificerad. Trenden att använda ekonomi och teknologi som strategiska verktyg förstärks i syfte att försvaga. För att minska sårbarheten behöver vi nu göra breda insatser för att öka säkerheten.

Tänk på att dessa hot riktas mot oss just nu, i denna stund, inte i en avlägsen framtid. Hos oss på Skyddsrumsspecialisten är det viktigt att hela tiden ligga i framkant för att säkerställa att vi kan hjälpa kommuner, fastighetsägare, försvaret, byggherrar och politiker med allt gällande befolkningsskydd. Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag eller besök vår hemsida på www.skyddsrumsspecialisten.se