Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Underhåll av skyddsrum i fastighet

Fastighetsägaren har underhållsansvaret för skyddsrummet.

Vem kan vara fastighetsägare? En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening. Fastighetsägaren har underhållsansvaret för skyddsrummet.

Ägaren till en byggnad eller annan anläggning där det finns ett skyddsrum ska bland annat genom skyltning på byggnaden eller anläggningen ge anvisning om var utrymmet finns. Ägaren är också skyldig att underhålla skyddsrummet samt den utrustning som hör till skyddsrummet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB kontrollerar att kraven uppfylls.

Om så inte är fallet är fastighetsägaren är skyldig att, efter föreläggande, vidta de åtgärder som behövs för att förbättra utrymmets skyddsförmåga. När åtgärderna har slutförts ska skyddsrummet besiktigas av myndigheten.

Om skyddsrummet då uppfyller förelagda krav, ska myndigheten utfärda ett bevis om detta. Beviset ska lämnas till ägaren av byggnaden eller anläggningen.

Arbeten i skyddsrum som ska underhållas, förändras eller byggas ska utföras av för ändamålet särskilt kunniga och certifierade företag som endast levererar och arbetar med godkända komponenter och utrustning för skyddsrum. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att både komponenter och utrustning som levereras till skyddsrummet uppfyller gällande regler med avseende på skyddsfunktionen och att arbetet utförs av en skyddsrumsleverantör certifierad av MSB. Genom certifieringen förbinder sig leverantören att leverera i enlighet med gällande regler vilket ger dig som fastighetsägare stor trygghet.