Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Förvaltare av skyddsrum

Skyddsrum förvaltare - Skyddsrumsspecialisten

Skyddsrummen får användas som vanliga lokaler men ska kunna tas i drift som skyddsrum inom 48 timmar. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet och det kan bli dyrt att inte ha koll på läget vid en skyddsrumskontroll av ansvarig myndighet.

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att underhålla skyddsrummet. Detta gäller oavsett om det är ett privat bolag, ett kommunalt bostadsbolag eller en bostadsrättsförening som äger fastigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för att skyddsrummen bevaras, vilket bland annat görs genom tillsynskontroller. Om MSB gör en skyddsrumskontroll och hittar brister, måste fastighetsägaren åtgärda dem inom tre månader.

Tillsynen sker av en av certifierad skyddsrumssakkunnig som går igenom allt som berör skyddsrummet och dess funktion enligt en checklista fastställd av MSB. Innan tillsynen är det bra att säkerställa att alla kontrollpunkter är tillgängliga och kontrollerbara.

I din roll som förvaltare har du säkert ställts inför svårigheterna med att försöka tolka vad som gäller i samband med statusbesiktningar av skyddsrum. Regelverket gällande skyddsrum kan vara snårigt även när det gäller service- och underhållsarbete av skyddsrum.

Vi har tagit fram ett Serviceavtal motsvarande MSBs rekommendationer. Detta gör att ni får en god inblick i hur era skyddsrum mår samt att ni får möjlighet att kunna budgetera för de eventuella brister som finns.