Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Bakgrund

Konsultation om skyddsrum

Konsultation tjänst skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Har du frågor om vilka aktuella lagar och förordningar som gäller för skyddsrum? Eller behöver du support med besiktning och kontroll av skyddsrum? Vi har kunskapen och erfarenheten för att hjälpa dig leva upp till kraven.

Vi erbjuder alla typer av konsultation kring skyddsrum, från enklare renoveringsprojekt till nyproduktion.

Konsultation vid:

Förlägganden av skyddsrum

Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet, i detta fall MSB, och innebär att du är skyldig att åtgärda de anmärkningar som finns angivna i utlåtandet. Följer du inte föreläggandet riskerar du vite.

Ombyggnation av skyddsrum

En ändring av antingen hela byggnaden eller att en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

ROT-arbeten för skyddsrum

Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad är en samlingsbenämning på åtgärder vid renovering och förbättring av befintliga byggnader.

Lokalanpassning av skyddsrum

Vi är experter på lokalanpassning och utför alltid din skyddsrumsrenovering på bästa sätt. Dessutom ger vi dig råd och tips under processens gång.

Nyproduktion av skyddsrum

Att bygga ett nytt skyddsrum är en komplicerad process som kräver ett väl dokumenterat underlag. Inte minst för att kunna lämna en genomtänkt kostnadskalkyl. Med vår mångåriga erfarenhet av att bygga skyddsrum från grunden kan vi hjälpa dig hela vägen in i mål.

Projektering av skyddsrum

Vi börjar aldrig bygga ett skyddsrum utan ett noggrant utrednings- och förberedelsearbete. Projekteringen inleds med att alla krav och önskemål om den blivande byggnaden preciseras, samt att alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen kartläggs. I projekteringen fastställs sedan byggnadens konstruktion, utförande och dess installationer, vilket leder till att kompletta bygghandlingar inklusive ritningar och rumsbeskrivningar kan tas fram.

Materialval och funktion i skyddsrum

Vår konsultation ger dig en värdefull vägledning och ett erfarenhetsutbyte som säkerställer att skyddsrummet verkligen uppfyller de lagstadgade kraven, samtidigt som projekten effektiviseras.

All konsultation kring skyddsrum innehåller fullständig dokumentation.

    Kontakta mig på