Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Bakgrund

Rådgivning och utbildning inom skyddsrum

Konsultation tjänst skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Har du frågor om vilka lagar och förordningar som egentligen gäller för skyddsrum? Eller behöver du support med besiktning och kontroll? Vi har all nödvändig kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig leva upp till kraven på bästa sätt. 

Vi erbjuder alla typer av skyddsrumsspecifik konsultation, från enklare renoveringsprojekt till nyproduktion.

Konsultation vid:

Förlägganden

Ett föreläggande är ett beslut av, i detta fall, en myndighet, MSB, och innebär att du är skyldig att åtgärda de anmärkningar som finns angivna i utlåtandet. Följer du inte föreläggandet kan du tvingas betala vite.

Ombyggnation

En ändring av antingen hela byggnaden eller att en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

Rot-arbeten

Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad är en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader.

Lokalanpassning

Vi är experter på lokalanpassning och utför alltid din renovering på bästa sätt. Dessutom kan vi ge dig råd och tips under processens gång.

Nyproduktion

Att bygga ett nytt skyddsrum kan vara en komplicerad process som kräver ett väl dokumenterat underlag, inte minst för att kunna lämna en genomtänkt kostnadskalkyl. Med vår långa erfarenhet av byggande av nya skyddsrum kan vi hjälpa dig hela vägen.

Projektering

Vi börjar aldrig bygga utan ett noggrant utrednings- och förberedelsearbete. Projekteringen inleds med att alla krav och önskemål om den blivande byggnaden preciseras, samt att alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen kartläggs. I projekteringen fastställs sedan byggnadens konstruktion, utförande och dess installationer vilket leder till att kompletta bygghandlingar inklusive ritningar och rumsbeskrivningar kan tas fram.

Materialval och funktion

Vår konsultation ger dig en värdefull vägledning och ett erfarenhetsutbyte som säkerställer att skyddsrummet verkligen uppfyller de lagstadgande kraven samtidigt som projekten effektiviseras.

All konsultation innehåller fullständig dokumentation.

    Kontakta mig på