Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Kvalificerad skyddsrumssakkunnig

Skyddsrum kvalificerad - Skyddsrumsspecialisten

Om du som fastighetsägare ska göra förändringar i ett skyddsrum kan du i vissa fall behöva stöd från en skyddsrumssakkunnig. Denne måste vara godkänd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genom certifikatet SRG (skyddsrumsgodkänt) nummer.

Vi har idag cirka 65 000 skyddsrum runt om i Sverige. De flesta byggdes mellan åren 1950-1974. Upprustningen av dessa byggnader är ständigt pågående och sannolikheten att det finns ett eller flera skyddsrum i din fastighet är stor. Som fastighetsägare har du underhållsansvar för skyddsrummet. Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga och det är ditt ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån. Du ska även kunna ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål inom 48 timmar.

Kvalificerad sakkunnig är en kompetens som måste kopplas in när du ska göra ingrepp i skyddsrummets stomme. Denne måste även bli inblandad när du vill göra en flytt av genomföring eller vissa funktioner i skyddsrummet.

Vid åtgärder i byggnader där det finns skyddsrum krävs ett yttrande från en certifierad skyddsrumssakkunnig. Detta krävs även om skyddsrummet inte påverkas av åtgärderna. För vanliga åtgärder så som avloppsgenomföringar, lagning av stötvågsventiler, genomföringar för rör och elledningar etc. har MSB tagit fram typlösningar som beskriver hur åtgärderna skall utföras. I typlösningarna listas också de kontroller som är nödvändiga under utförandet.

För att undvika onödiga kostnader rekommenderas du att ta in en skyddsrumssakkunnig tidigt i projektet. Om eventuella problem upptäcks redan i projekteringsfasen kan mer kostnadseffektiva lösningar tas fram. Skyddsrumsspecialisten erbjuder alla typer av kvalificerade skyddsrumssakkunniga tjänster, från enklare frågor och funderingar till ombyggnation och nyproduktion.

Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi säkerställer att både handlingar och utförande uppfyller de uppställda kraven.

Kontakta oss