Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

Kvalificerad Sakkunnig

För vanliga åtgärder så som avloppsgenomföringar, lagning av stötvågsventiler, genomföringar för rör och elledningar etc har MSB tagit fram typlösningar som beskriver hur åtgärderna skall utföras. I typlösningarna framgår också vilka kontroller som behövs under utförandet. De åtgärder som påverkar det omslutande skalet, stommen, kräver ofta att en certifierad skyddsrumssakkunnig med kvalificerad behörighet utför kontrollerna.

I din roll som kvalificerad sakkunnig kommer du i ditt arbete i kontakt med skyddsrum. Du har säkert också ställts inför svårigheterna med att försöka tolka de regler och typlösningar som gäller för skyddsrum.

Regelverket gällande skyddsrum kan vara snårigt och de speciella konstruktionslösningarna skiljer sig markant mot den övriga byggbranschen. Du har säkert hamnat i situationer där det är både komplicerat att förstå och att anpassa de krav som MSB har gällande skyddsrum och som du sedan ska överföra till certifiering av produkter, raslaster, ritningsunderlag och. Detsamma gäller för Betong 1 certifiering, skyddsrumsintyg och avveckling av skyddsrum.

Skyddsrumsspecialistens tjänsteportfölj är komplett. Vi tillgodoser de behov du har som kvalificerad sakkunnig med ett urval av tjänster