Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

Kvalificerad sakkunnig

Om du som fastighetsägare ska göra förändringar i ett skyddsrum behöver du i vissa fall stöd från en skyddsrumssakkunnig godkänd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, genom ett certifikat, SRG (skyddsrumsgodkänt) nummer.

Vi har idag cirka 65 000 skyddsrum runtom i Sverige. De flesta byggdes mellan åren 1950-1974. Upprustningen av dessa byggnader är ständigt pågående och sannolikheten är stor att det finns ett eller flera skyddsrum i din fastighet. Som ägare har du underhållsansvar av skyddsrummet. Du får inte göra förändringar av skyddsrummet som försämrar dess skyddsförmåga och det är ditt ansvar se till att skyddsrummets standard inte avviker från den ursprungliga tekniska nivån. Du ska också kunna ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål inom två 48 timmar.

Kvalificerad sakkunnig är en kompetens som måste kopplas in när du ska göra ingrepp i skyddsrummets stomme eller vill göra en flytt av genomföring eller vissa funktioner i skyddsrummet.

Vid åtgärder i byggnader där det finns skyddsrum krävs ett yttrande från en certifierad skyddsrumssakkunnig. Detta krävs även om skyddsrummet inte påverkas av åtgärderna. För vanliga åtgärder så som avloppsgenomföringar, lagning av stötvågsventiler, genomföringar för rör och elledningar etc. har MSB tagit fram typlösningar som beskriver hur åtgärderna skall utföras. I typlösningarna listas också de kontroller som behövs under utförandet.

För att undvika onödiga kostnader rekommenderas du att ta in en skyddsrumssakkunnig tidigt i projektet. Om eventuella problem upptäcks redan i projekteringsfasen kan mer kostnadseffektiva lösningar tas fram. Skyddsrumsspecialisten erbjuder alla typer av kvalificerade skyddsrumssakkunniga tjänster, från enklare frågor och funderingar till ombyggnation och nyproduktion.

Vi kan erbjuda en helhetslösning där vi säkerställer både att handlingar och utförande uppfyller de ställda kraven som finns.