Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

MSB

Krisberedskap och civilt försvar

MSB har ansvar för frågor om skydd i krigstid, skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar.

De frågor MSB jobbar särskilt mycket med är räddningstjänst, olycksförebyggande arbete, krisberedskap, civilt försvar, cybersäkerhet och säkra kommunikationer.  MSB har beredskap dygnet runt, året runt för att kunna hjälpa till om något händer här hemma eller ute i världen, och ansvarar även för Sveriges it-incidentberedskap.

MSB ansvarar dessutom för att Sveriges skyddsrum uppfyller ställda krav och utför kontroller av dessa. Efter en kontroll skickar MSB ut ett föreläggande till fastighetsägaren på de brister som skyddsrummet har. Det är även MSB som tagit fram typ och komponentlösningarna som man måste följa vid arbeten i skyddsrum. Skyddsrumssakkunnig är godkända av MSB genom ett certifikat (SRG)

Skyddsrumsspecialisten är godkänd skyddsrumsleverantör med SRG.nr 740