Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

2019-09-20

Nya skyddsrum med plats för 50.000

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vill bygga nya skyddsrum med start 2019. Men ännu har inget politiskt beslut fattats och nu kan det dröja flera år innan det eventuellt blir byggstart.
I hela landet står idag 3 miljoner invånare utan skyddsrumsplats. MSB föreslår i en rapport till regeringen att det ska byggas skyddsrum, med 50 000 nya platser, under den kommande tioårsperioden till en kostnad av två miljarder kronor.
Enligt MSB gör en alltmer osäker omvärld att det nu är aktuellt med att kunna ta skyddsrummen i bruk snabbare och att de ska vara mer moderna och användarvänliga. Många av skyddsrummen behöver bland annat nyare och bättre ventilationsutrustning.