fbpx

MSB: Sveriges nationella försörjningsberedskap är inte god


Vår nationella försörjningsberedskap vid en större samhällskris eller naturkatastrof har de senaste dagarna visat sig ha stora brister. Att sjukvården lamslås av den pågående materielbristen är ett tecken på att lagerhållningen är för störningskänslig – och otillräcklig.
Det är inte en katastrof som har inträffat utan vardagliga system som inte fungerar och det är allvarligt.
Fem regioner; Uppsala, Västmanland, Dalarna, Örebro och Sörmland har tvingats ställa in planerade operationer på grund av att den nya leverantören Apotekstjänst inte har kunnat leverera tillräckligt med förbrukningsartiklar till vården.
Något nationellt beredskapslager av sjukvårdsartiklar finns inte. I stället har varje region olika system för lagerhållning, och variationerna är stora. Det saknas konkreta riktlinjer.
MSB har inte något nationellt ansvar, men kan ge stöd till verksamheter på myndigheter, kommuner och i regioner som ska se till att ha en fungerande krisberedskap.