Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår
Skyddsrum - Skyddsrumsspecialisten

Historien om Sune Ström

Hur Sune Ström blev Skyddsrumsspecialisten

I slutet av 1930-talet blev världsläget så spänt och oroligt att svenska regeringen beslutade att bygga upp en ny myndighet för att skydda befolkningen, Luftskyddsinspektionen. Bland den nya myndighetens uppgifter låg att se till att det byggdes skyddsrum. Och det var så det hela startade.

Efter decennier av byggande av skyddsrum belägna i stora bergrum, vissa med plats för upp till 20.000 personer ändrades strategin i slutet av 1970-talet.

Efterkrigstidens planeringsinriktning med några enstaka stora befolkningsskyddsrum och samtidig evakuering blev ett minne blott.

Nu skulle det byggas mindre skyddsrum på flera orter. De skulle finnas på alla ställen där befolkningen kunde hotas. Det resulterade i att det idag finns runt 65 000 skyddsrum i Sverige.

I samband med den här förändringen lades en del av ansvaret för skyddsrummen över på fastighetsägare och byggherrar. Det var de som skulle se till att det fanns skyddsrum i deras fastigheter. Och framför allt att de underhölls ordentligt. Det leder oss till startskottet för Sune Ström AB. Företaget som så småningom kom att heta Skyddsrumsspecialisten.

Här får du hela historien plus mycket annat om skyddsrum. Till exempel att Sverige är det land efter Schweiz som byggt mest skyddsrum per capita i världen och att ett av världens största skyddsrum med plats för 20 000 människor finns under Södermalm i Stockholm.

Mycket nöje!