Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

Projektledare

Som projektledare ansvarar du för att ta projektet från idé till, som i detta sammanhang, färdigt skyddsrum. Ditt arbete och engagemang ligger till grund för att projektet ska bli lyckat, att beställaren ska bli nöjd.

Du kan arbeta både med nyproduktion och med ombyggnation. Du jobbar i ett projektteam tillsammans med säljare, projektekonom och förvaltning. Du samarbetar med många externa aktörer som arkitekter, myndigheter och byggentreprenörer. Du ser till att materialet som används är certifierat och kvalitetssäkrat.  Du är spindeln i nätet och är i stort sett med under alla skeden i byggprocessen. När du i din roll som projektledare haft att göra med arbeten i skyddsrum, har du säkert upplevt svårigheter med att tolka de regler och typlösningar som följer med detta.

Det är inte ovanligt att du hamnat i situationer där det har varit komplicerat att förstå och anpassa kraven som Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB ställer på arbeten i skyddsrum. Regelverket gällande skyddsrum kan vara snårigt och de speciella typ och komponentlösningarna skiljer sig ofta markant mot den övriga byggbranschen.

Skyddsrumsspecialistens tjänsteportfölj är komplett, vi erbjuder dig ett urval av tjänster som vi tror matchar ditt behov för att kvalitetssäkra arbetet samt för att generera en bättre projektekonomi.