Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Om du fortsätter att använda denna webbplats kommer vi att anta att du godkänner detta, läs mer om hur vi hanterar cookies.

Jag förstår

2021-07-02

Skydd vid höjd beredskap utreds

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetspolitiska läget pågår sedan 2015 glädjande nog en återuppbyggnad av det civila försvaret. Under 2021 ska det civila försvaret förstärkas med 1 miljard kronor och under kommande år totalt med 4,2 miljarder kronor fram till 2025, enligt regeringens förslag.

Den särskilda utredaren, Britt Bohlin som kommer att biträdas av flera sakkunniga och experter, har fått uppdraget att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen vid krigshandlingar på svenskt territorium bör vara utformat.  Det viktiga med uppdraget är att långsiktigt säkerställa att vi har ett civilt försvar som på ett bra sätt skyddar oss och att viktiga våra samhällsfunktioner fortsätter att fungera som de ska. Det ska även bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

Minst lika viktigt är att man ska analysera och ta ställning till vilken betydelse det nuvarande beståndet av skyddsrum och andra befintliga skyddade utrymmen har som fysiskt skydd för civilbefolkningen.

Vill du veta mer hur Skyddsrumsspecialisten jobbar aktivt med att säkerställa att våra nuvarande 65.000 skyddsrum är i funktionsdugligt skick? Kontakta Patric Forsberg här!