Vi använder cookies för att göra det enklare för dig att använda vår webbplats.

Genom att acceptera godkänner du hur vi hanterar cookies. Läs mer om cookies och hur du kan tacka nej till dem.

Acceptera

2021-08-20

Skyddsrum – så funkar det del 1

Sverige är ett avlångt land som sträcker sig från inloppet vid Öresund upp och förbi polcirkeln. Vid ett militärt angrepp eller annan krissituation ska våra 65 000 skyddsrum snabbt kunna ge skydd åt miljontals svenskar. Hur ska det gå till?

I dag fungerar många skyddsrum som replokaler, pingisrum eller cykelförråd. Men vid höjd beredskap ska de kunna tömmas och iordningställda till fullt fungerande skyddsrum inom 48 timmar. Hur går det till och vem iordningställer skyddsrummen?

Det är fastighetsägaren ansvarar för att all utrustning finns, att skyddsrummet fungerar som det ska och att det öppnas upp vid höjd beredskap. Men det är du som skyddssökande som måste tömma rummet, installera ventilationen och se till att vattenkärl och toaletter kommer på plats. I varje skyddsrum finns ett förråd med utrustning, verktyg och instruktioner. Finns det skyddsrum för hela Sveriges befolkning?  
De befintliga 65 000 skyddsrummen har plats för cirka 7 miljoner människor med andra ord finns det inte plats för hela landets befolkning. Det pågår nu utredningar om det ska börja byggas nya skyddsrum, vilket Skyddsrumsspecialisten anser vara av största vikt för att utöka och förbättra säkerheten för Sveriges befolkning. Att de nya skyddsrummen ska placeras i tätbebyggda områden runt våra storstäder som Stockholm med hela Mälardalen, Göteborg och Malmö är också av stor betydelse då dessa är mer komplicerade och tidskrävande att utrymma.

Vill du veta mer hur vi jobbar med skyddsrum eller hur vi kan lösa skyddsrumsbehoven framöver? Kontakta Patric Forsberg här.