Kunskapsbank

Här har vi samlat alla vanliga frågor kring skyddsrum. Hittar du inte vad du söker så fråga oss gärna.

 • Material

  Måste allt material i ett skyddsrum vara godkänt av MSB?

 • Förelägganden

  Vad händer om jag inte åtgärdar bristerna?

 • Förelägganden

  Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

 • Förelägganden

  Vad innebär ett föreläggande?

 • Utbildning

  Finns det utbildningar om skyddsrum?

 • Nyproduktion

  Får jag bygga ett skyddsrum på min tomt?

 • Nyproduktion

  Kan man avveckla ett befintligt skyddsrum?

 • Nyproduktion

  Behöver man ha specialkompetens för att bygga ett skyddsrum?

 • Nyproduktion

  Byggs det nya skyddsrum idag?

 • Nyproduktion

  Får man riva sitt skyddsrum?

 • Underhåll

  Jag skulle vilja veta statusen på mitt skyddsrum? Kan ni hjälpa till med det?

 • Underhåll

  Hur får man kontroll på kostnaderna över tid för ett skyddsrum?

 • Underhåll

  Behöver man ha special kompetens för att serva skyddsrum?

 • Underhåll

  Vad ska jag tänka på om jag ska köpa en fastighet med skyddsrum?

 • Underhåll

  Hur får man kontroll på kostnaderna i ett skyddsrum vid en ombyggnation eller föreläggande?

 • Underhåll

  Måste jag åtgärda bristerna i föreläggandet från MSB.

 • Underhåll

  Måste fastighetsägaren underhålla sina skyddsrum?

 • Myndighetsansvar

  Vilka uppgifter har FOI?

 • Myndighetsansvar

  Vilka är FOI?

 • Myndighetsansvar

  Vilka övriga ansvarsområden har MSB?

 • Myndighetsansvar

  Vilken myndighet ansvarar för skyddsrum, krisberedskap och civilförsvar?

 • ROT - Reperation

  Får man dra ett avlopp genom ett skyddsrum?

 • ROT - Reperation

  Får man använda skyddsrummet till annat än som fortifikatoriskt skydd?

 • Montering & installation

  Gällande elinstallationer. Finns det något krav på lysknappar?

 • Montering & installation

  Skyddsdörrar mot det fria ska kompletteras med splitterskydd. Ska plåtarna monteras till slutbesiktning? Och kan plåtarna demonteras och förvaras i förråd eller ska de sitta kvar efter slutbesiktning?

 • Montering & installation

  Gällande genomföringar genom ingjutna hylsor. Är det okej att byta ut ett rör som går igenom en ingjuten hylsa?

 • Myndighetsansvar

  Gällande elinstallationer. Finns det krav på belysning i gasfång?