Skyddsrumsspecialisten – Sveriges äldsta skyddsrumsföretag

I början på 70 talet startade Sune Ström i Karlstad enmansföretaget Sune Ström AB med inriktning på underhåll och renovering av skyddsrum. Sune lärde sig snabbt mycket inom skyddsrum och blev snart en erkänt kompetent person inom branschen. Det här var en tid då det i mångt och mycket saknades både kunskap och kompetens inom branschen.

Under åttiotalet förändrades verksamheten. Det som startade som ett enmansföretag hade nu åtta anställda och man började etablera sig på allvar inom skyddsrumsmarknaden.

Efter Berlinmurens fall och Sovjets kollaps under nittiotalet ändrades plötsligt synen på krisberedskap och behovet av skyddsrum började ifrågasättas. Det började bli tuffare tider inom branschen, det statliga bidraget för att bygga skyddsrum började skäras ner och flera företag försvann från marknaden. Sune och de övriga tre delägarna, Christer, Sonny och Ulf gjorde vad dom kunde och kämpade på för att hålla verksamheten vid liv.

År 2002 byggs så det sista statligt finansierade skyddsrummet i Sverige. Vid denna tidpunkt tror makthavarna att det kommer att råda evig fred på jorden. Konsekvensen blir att det civila försvaret åsidosätts och krymper i betydelse. Man anser att vi inte längre behöver försvara oss civilt i den utsträckning som det en gång var tänkt.

Sune Ström går i pension 2006 och företaget drivs vidare av Sonny

tillsammans med Christer och Ulf. Men snart lämnar även Christer och Ulf företaget.

Sonny fortsätter att driva Sune Ström Skyddsrumsspecialisten tillsammans med en anställd från 2008 fram till 2015

2014 annekterar Ryssland Krim och världsläget blir mer ansträngt. 2015 tar nya ägare över rodret. En helt ny organisation och ett nytt modernt arbetssätt implementeras och företaget byter namn till Skyddsrumsspecialisten.

2018 startas ett tillverkande företag i Karlstad, av den enkla anledningen att det sedan länge saknats leverantörer av materiel för den civila försvarsmarknaden i Sverige. Skyddsrumsspecialisten väljer också att utvidga sitt verksamhetsområde från Stockholm och etablerar sig på flera prioriterade områden runt om i landet.

I dag är Skyddsrumsspecialisten Sveriges största skyddsrumskoncern med cirka 40 anställda i Stockholm, Göteborg, Malmö och Karlstad. Omsättningen uppgår till cirka 140 miljoner kronor.

När vi nu fyller jämnt vill vi tacka alla som har gjort detta möjligt. Kollegor, kunder med flera. Ja alla som genom åren på ett eller annat sätt varit delaktiga i det fantastiska bygget av Skyddsrumsspecialisten!

Vi vill även passa på att tacka Sune Ström och hans familj för att han en gång vågade ta steget. Och inte minst Sonny Göth med familj, för att han över längre tid drev företaget vidare vilket gjorde det möjligt för oss att kunna ta vid.

– Patric och Kaj

Nu kör vi i 50 år till!!