Om oss

Vi arbetar för ett tryggare Sverige, i alla tider.

Skyddsrumsspecialisten hjälper fastighetsägare och ansvarig att ta hand om sina skyddsrum i fredstid, för att de ska kunna erbjuda rätt skydd och säkerhet för Sveriges befolkning i krigstid.

Skyddsrumsspecialisten har över 50 års erfarenhet av arbete med skyddsrum i Sverige. Vi erbjuder helhetslösningar för skyddsrum och kan hjälpa dig med allt från projektering och underhåll, besiktning, komplettering, utbildning och renovering av skyddsrummet.

Myndighetskrav

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ställer höga krav på de svenska skyddsrummen. Kraven omfattar förutom kontinuerlig skötsel och tillsyn, även regler för uppbyggnad och konstruktion, att skyddsrummet hålls i gott skick samt att det ska finnas rätt och fungerade utrustning i skyddsrummet.

Efter en besiktning från MSB kan du få ett föreläggande om att ditt skyddsrum måste åtgärdas. Väljer du att anlita oss hjälper uppnår alla myndighetskrav krav och att klarar MSB:s uppföljande besiktning av skyddsrummet.