Avstängningsventil för avlopp

Ventil för avstängning av avlopp och vatten.

Nyckel till avstängning av brunn

Manövreringsverktyg (nyckel) för manuell stängning av golvbrunn skall vara utförd av metall.

Avstängningsanordning till brunn

Avstängningsanordningen skall vara separat utbytbar. Manövrering av stängningsanordningen skall kunna ske utan att silen demonteras. Golvbrunnen skall kunna manövreras med verktyg som finns i skyddsrummets grundutrustning.

Brunn för skyddsrum

Golvbrunn används för att utrusta skyddsrum med gastätt avstängbart golvavlopp. Golvbrunn med stängningsanordning skall vara godkänd och dimensionerad för användning i spillvatteninstallationer enligt samhällets byggregler.

Avloppssystem

Certifierat avlopp för montage i skyddsrum.