Reservutgång

Stötvågsupptagande och gastät reservutgång för utpassering av skyddsrummet.

Gaslucka

Gastät lucka för in och utpassering genom reservutgång.

Gasdörr

Gastät dörr för in och utpassering genom luftsluss.

Skyddsdörr

En skyddsrumsdörr används där dörröppningar erfordras för ett skyddsrums in- och utrymning eller för dess fredsanvändning. Dörren skall ge dörröppningen erforderligt splitter-, strålnings-, brand- och stötvågsskydd.