Iordningställande ritning

Ritning som beskriver hur iordningställande av skyddsrum ska utföras.

Fånganordning för radiator

Certifierad metallbygel enligt SR 15.

Fånganordning för armatur

Certifierad metalbygel enligt SR 15.

Monterbara pelare

Vissa skyddsrum behöver monterbara pelare för att klara beräknade raslaster från byggnaden skyddsrummet är beläget i. Dessa pelare ska monteras vid iordningställandet av skyddsrummet.

Skyddsrumsmassa

Typgodkänd skyddsrumsmassa för tätning av springor vid iordningställande.

Betongproppar

Betongpropp för igensättning av genomföring med skyddsplåt.

Vattenkärl

Livsmedelsgodkända vattenkärl enligt SR 15.

Torrklosett

Latrinsett enligt SR 15.

TC-plats

Toalettutrymme för torrklosett.

Verktygssats

Certifierad och plomberad Verktygssats för iordningställande av skyddsrum.