List till väggelement

List för gastätning mellan karm och väggelement.

Packning till övertrycksventil

Packning för gastätning mellan stomgenomföring och övertrycksventil.

Packning till stötvågsventil

Packning för gastätning mellan stomgenomföring och stötvågsventil.

Nyckelhålslist till NSD dörr

List för gastätning mellan karm och stötvågsupptagande list.

List till SR-dörr

List för gastätning mellan karm och stötvågsupptagande dörrblad.

List till gastät lucka

List för gastätning mellan karm och luckblad.

List till gastät dörr

List för gastätning mellan karm och dörrblad.

List till skyddslucka

List för gastätning mellan karm och luckblad.

List till SP

List för gastätning mellan stomgenomföring och splitterskyddsplåt.