Skyddsrumsmassa

Typgodkänd skyddsrumsmassa för tätning av springor vid iordningställande.

Injekteringsmassa

Typgodkänd injekteringsmassa för lagning av mindre skada i stomme.

Förankringsskena

Certifierad förankringskena för gjutning av skada i stomme.

Täckplåtar

Certifierad plåt för lagning av skada i stomme.