Som skyddsrumsspecialister kontrollerar vi alla typer av skyddsrum, från skyddsrum i privatbostäder, hos bostadsrättsföreningar och hos kommersiella aktörer, till fullskaliga besiktningar av bergrum. Alla våra besiktningar följs upp med fullständig dokumentation och rekommendationer gällande åtgärder och prioriteringar.

Besiktningsman i källarförråd

Vi erbjuder:

Tillsynsbesiktning av skyddsrum

Tillsynsbesiktning av skyddsrum är en enklare besiktning där främst skyddsrummets stomme kontrolleras okulärt. I besiktningen kontrolleras 13 punkter som dokumenteras i ett protokoll och skickas till beställaren.

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning sker vid försäljning av fastighet. Efter utförd besiktning överlämnas protokoll på status av skyddsrummen.

Kontrollbesiktning av skyddsrum

Kontrollbesikning är en fullständig besiktning av skyddsrummets alla detaljer samt av skyddsrummets stomme. All skyddsrumsutrustning inventeras och iordningställanderitningen kontrolleras så att den överensstämmer med skyddsrummet. Statusbesiktning av skyddsrum ingår också som en del av vårt service- och underhållsavtalserbjudande.

Betong 1-besiktning

Skyddsrumspecialisten har ett flertal medarbetar med betong-1-kompetens, då det vid gjutningsarbeten i skyddsrum krävs att betongen granskas. Detta gäller för både trycksatta och öppenformgjutningar som har en större betonghållfasthet än C25/30.

Iordningställande besiktning med provtryckning

Vid nyproduktion av skyddsrum måste skyddsrummet provtryckas och iordningställas i enlighet med MSB:s regelverk.

Kontrollbesiktning av bergrum

Kontrollbesiktning är en fullständig besiktning av bergrummets alla detaljer samt av både berg och stomme. All skyddsutrustning inventeras och iordningställandepärmar kontrolleras så att de överensstämmer med bergrummet. Statusbesiktning av bergrum ingår också som en del av vårt service- och underhållsavtalserbjudande

Funktionskontrollsbesiktning av bergrum

Funktionskontrollbesiktning av skyddsrum omfattar fullständig provtryckning och genomgång av bergrummets alla funktioner. Utrustning och reservkraft driftsätts och provkörs. Denna procedur kallas också för fullskaligt prov av bergrummet.