När ett skyddsrum ska byggas eller renoveras inleds arbetet med att specificera krav och önskemål för byggnaden, samt att kartlägga alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen. I projekteringen fastställs byggnadens konstruktion, utförande och vilka installationer som ska göras. Detta innebär att kompletta bygghandlingar inklusive ritningar och rumsbeskrivningar kan tas fram.

Man och kvinna i helbild. Går och pratar.

Projektering för skyddsrum

Vid nyproduktion/ROT i fastigheter med skyddsrum så kan det vara svårt att förstå de komplicerade regler som tillämpas av MSB. Här bidrar vi med kunskap och erfarenhet för du ska känna dig trygg med att allt blir rätt. Vi håller kontinuerlig kontakt med beställare, leverantörer och myndigheter för att säkerställa att skyddsrummet uppfyller alla lagkrav.

Samordning

Vi samordnar och guidar de olika yrkesgrupper som ska utföra arbeten i och omkring skyddsrum. De yrkesgrupper som ingår är exempelvis rörmokare och elektriker. Samordningen görs för att säkerställa att skyddsrummet uppfyller samtliga myndighetskrav.

Kvalificerad sakkunnig

När du som fastighetsägare vill göra förändringar i ett skyddsrum behöver du i vissa fall stöd från en kvalificerat skyddsrumssakkunnig som blivit godkänd och certifierad av MSB. Det innebär att myndigheten har gett ut ett SRG (skyddsrumsgodkänt) nummer till den sakkunnige.

Idag finns det cirka 65 000 skyddsrum runtom i Sverige, där de flesta byggdes mellan åren 1950–1974. Upprustningen och underhållet av skyddsrum är ett ständigt pågående arbete. Och det är du som fastighetsägare eller ni som förening som har underhållsansvar för skyddsrummet. Det innebär att du inte får göra förändringar som försämrar skyddsförmågan, och att det är ditt ansvar att se till att skyddsrummets standard upprätthåller den tekniska nivån. Du ska också kunna ställa i ordning skyddsrummet för sitt ändamål inom 48 timmar.

Den kvalificerat sakkunnig vi tillhandahåller är en kompetens som måste kopplas in när du ska göra ingrepp i skyddsrummets stomme, vill flytta en genomföring eller förändra andra funktioner i skyddsrummet.

Vid åtgärder i byggnader där det finns skyddsrum krävs ett yttrande från en kvalificerat skyddsrumssakkunnig, även om skyddsrummet inte påverkas av åtgärderna. För vanliga åtgärder så som avloppsgenomföringar, lagning av stötvågsventiler, genomföringar för rör och elledningar har MSB tagit fram typlösningar som beskriver hur åtgärderna skall utföras. I typlösningarna listas också de kontroller som behövs under utförandet.

För att undvika onödiga omkostnader rekommenderas du att ta in en kvalificerat sakkunnig tidigt i projektet. Om eventuella problem upptäcks redan i projekteringsfasen kan mer kostnadseffektiva lösningar tas fram. Skyddsrumsspecialisten erbjuder alla typer av kvalificerat skyddsrumssakkunniga tjänster, från enklare frågor till stöd vid ombyggnation och nyproduktion. Vi ger dig en helhetslösning som säkerställer att både handlingar och utförande uppfyller de lagkrav som finns.