Skyddsrummens funktion är att skydda Sveriges civilbefolkning i händelse av krig. I ett fullt fungerande skyddsrum ska du kunna vistas säkert i upp till tre dygn. I fredstid får skyddsrummen användas till andra ändamål för att inte stå outnyttjade, så länge de går att iordningställa inom 48 timmar.

Man håller i ett galler

Vi ser till att skyddsrummet ger dig den trygghet det ska, men att det också kan fylla en praktisk funktion i fredstid.

Vi hjälper dig anpassa skyddsrummet för annan användning med genomföringar och avlopp som snabbt kan ställas i ordning till ett fullt fungerande skyddsrum inom den lagstadgade tiden på 48 timmar. Vårt arbete utförs av erfaren personal och i samråd med kvalificerat sakkunnig, dessutom ingår alltid fullständig dokumentation efter avslutat arbete.