Vi reparerar alla typer av skyddsrumskomponenter. Om komponenten inte går att laga, eller inte längre finns tillgänglig på marknaden, har vi också egen tillverkning av godkända ersättningsprodukter.

Två män med ryggen mot kameran utför reparationsarbete i skyddsrum
Reparationsarbete pågår.

Reparation av skyddsrummets stomme

Att entreprenörer gör felaktiga genomföringar i skyddsrumsväggar är vanligare än man tror. En fiberkabel eller ett vattenrör som dragits på ett felaktigt sätt försvagar och försämrar skyddsrummets funktion. Vi åtgärdar alla fel och brister så att ditt skyddsrum uppfyller de lagstadgade kraven. För att undvika oönskade överraskningar erbjuder vi också serviceavtal.

Elektriker

Vi utför alla typer av el-tjänster i skyddsrum. Från enklare arbeten med infästning av kablar till helhetslösningar med fredsinstallationer, håltagningar och gastäta genomföringar inklusive material. Allt arbete dokumenteras och uppfyller myndigheters krav för skyddsrum.

Installation av belysning i skyddsrum

Vi utför installation av belysning för skyddsrumsdrift, men även belysning för fredsdrift. Vi anpassar även elinstallationen efter den eventuella verksamhet som bedrivs i skyddsrummet i fredstid.

Installation av genomföringar

Vi utför kravenliga genomföringar av elkablar i väggar, tak och golv i skyddsrum.

Rörmokare/VVS

Vi erbjuder alla typer av skyddsrumsspecifika VVS-tjänster, från enklare ventilbyten till kompletta stambyten. Alla våra VVS-tjänster kommer med fullständig dokumentation.

Avloppsinstallationer

Våra installationer av avlopp sker uteslutande med certifierat material. Avloppsinstallation i skyddsrum måste vid varje tillfälle godkännas av en kvalificerad sakkunnig.

Installation av golvbrunn

Vid installation av certifierad skyddsrumsbrunn krävs utlåtande från kvalificerad sakkunnig i flera steg. Vi tar ansvar för hela installationen, från demontering av befintlig golvbrunn till armering och gjutning. Vi samordnar med kvalificerad sakkunnig och levererar alltid fullständig dokumentation.

Upphängningar och infästningar

Vi installerar infästningar för samtliga rör i tak och på väggar enligt myndighetens krav för skyddsrum. Vi använder uteslutande godkänt och certifierat infästningsmaterial.

Håltagning i skyddsrum

Vi utför håltagning för alla typer av godkända genomföringar i vägg, tak och golv med hänsyn till myndighetens krav som exempelvis avstånd till ingjutningsgods, takvinkel och bärighet.

Certifierade genomföringar

Alla våra genomföringar är certifierade och godkända. De monteras enligt myndighetens krav för skyddsrum och fullständig dokumentation ingår alltid.